قوانین خواب در فصل زمستان

خواب در این فصل وسوسه گر و خواستنی است اما از دیدگاه طب سنتی چندان مناسب این فصل نیست. مزاج خواب (تر) است. برای باطن بدن گرمی می‌آورد و برای ظاهر بدن سردی آفرین است اما تری را برای همه بدن ایجاد می کند. سرد و تر مزاج ها کمتر بخوابند! از آن سو مزاج…

تدابیر خواب در فصل پاییز

خواب هم مثل همه چیز هایی که اطراف ما را فرا گرفته دارای مزاج است. خواب برای ظاهر بدن انسان سرما و برای باطن انسان گرما بخش است و دارای مزاجی دوگانه است. ما می دانیم وقتی بخوابیم هضم ما قوی تر می شود و غذایی که عاصی بر هضم است و معده را اذیت…

آداب خواب تابستانه

 از مهمترین مسائلی که در فصول مختلف در دیدگاه طب ایرانی به آن توجه می‌شود تدبیر خواب و بیداری است و متأسفانه از آن دسته تدابیری است که خیلی مورد غفلت واقع شده است. چرا ما یک مقدار که فصل جابه جا می‌شود یا تعطیلی‌ها از راه می رسد یا مدرسه‌ بچه‌ها جلو و عقب…

خواب و بهار

خواب برای بدن ما به‌طور کلی رطوبت‌بخش است. درون بدن را گرم و ظاهر بدن را سرد می‌کند. یعنی مزاج خواب برای اندام‌های داخلی بدن گرم و تر، برای سطح و ظاهر بدن سرد وتر است ولی رطوبت بخشی خواب در کل بدن عمومیت دارد. مزاج فصل بهار چیست؟ مزاج فصل بهار اعتدال است ….

علت نیاز حیاتی انسان به خواب چیست؟

از دیدگاه طب ایرانی و توصیه های سلامتی بخش اسلامی یکی از شش پایه اصلی که در زندگی و برای دوام سلامتی باید به آن توجه ویژه داشته باشیم آداب خواب و بیداری است. 1- حرکات ظاهری بدن ما الزاماً باید حرکت کنیم یعنی چون جزء حیوان‌ها هستیم -انسان زیرشاخه حیوان و همه حیوانات ملزم…