مدیریت روح و روان در فصل زمستان

در هر فصلی باید در مورد اعراض نفسانی و حالات روحی مناسب آن صحبت جداگانه‌ای داشت. این قانونی است که در تدابیر فصول در کتب حکما آمده و نشانه دقت نظر این علم کهن است. باز هم می رویم سراغ قاعدۀ کلی مزاجها تا ببینیم مزاج فصل چیست تا بدانیم چه حالات روحی با آن…

تدبیر حالات روحی در فصل پاییز

هرچیزی در طب سنتی، حتی حالات روحی ما دارای مزاج است. وقتی خشمگین می شویم وقتی خوشحال یا غمگین می شویم وقتی نگرانیم یا می ترسیم یا هیجان داریم وقتی خجالت می کشیم یک مزاج ثانویه را بر مزاج پایه خود وارد می کنیم و موجب تغییر آنی و سریع در آن می شویم. حالت…

مراقبت از روح و روان در فصل تابستان

تابستان فصلی است با مزاج گرم و خشک. پس هر عرض و حالت نفسانی که گرمی و خشکی را بالا ببرد و به هیجان برساند و بدن ما را در برافروختگی و غلیان خون قرار دهد حتماً مضر است به خاطر اینکه حرارت و خشکی آن بر مزاج فصل اضافه می‌شود و ضررهای آن را…

مدیریت حالات و اعراض نفسانی در بهار

ما در فصل بهار یک بیداری و برانگیختگی در همه قوای طبیعت داریم و به همان تناسب در روح و قوای درونی بدن انسان هم این بیداری رخ می‌دهد. وقتی که دربارة تدابیر حفظ سلامتی یا حفظ الصحه بحث می‌کنیم همیشه شش عامل مهم و اصلی مطرح است به نام سته ضروریه. یکی از این…

اعراض نفسانی

اگر بخواهیم یک تعریف ساده از این واژه بگوییم: اعراض نفسانی یعنی رویدادهایی که در روح و نفس ما رخ می دهد. و معنای طبی -طب سنتی- آن : اثر پذیرفتن قوة حیوانی -قوة حیاتی- و دگرگون شدن حال این قوه است.  یعنی مثلا فرض کنید یک محرکی عارض بر روح آدم شود و عکس‌العملی…