مزاج سرد و تر

مزاج شناسی

روز می خواهیم درباره مزاج سرد وتر با هم صحبت کنیم. گفتیم که هر مزاجی خصوصیات و مشخصاتی دارد و با این مشخصات است که میتوانیم به طبیعت پایه افراد پی ببریم .در ادامه خواهیم دید که به چه مزاجی سرد وتر گفته می شود و خصوصیات جسمی،روحی و رفتاری افراد دارای این مزاج چگونه است؟

مزاج سرد و خشک

مزاج شناسی

 مزاجی که امروز می خواهیم در موردش صحبت کنیم مزاج پایه سرد و خشک یا به اصطلاح غلط سودایی است. برخی از افراد از این کلمه سودایی می‌ترسند و فکر می‌کنند اگر مزاجشان سرد و خشک از آب درآمد باید خیلی نگران باشند ، نه واقعاً اینطور نیست. جالب است بدانید که رهبران بزرگ دنیا…

مزاج گرم و تر

مزاج شناسی

امروز می خواهیم درباره مزاج گرم و تر با هم صحبت کنیم. گفتیم که هر مزاجی خصوصیات و مشخصاتی دارد و با این مشخصات است که می توانیم به طبیعت پایه افراد پی ببریم .در ادامه خواهیم دید که به چه مزاجی گرم و تر گفته می شود و خصوصیات جسمی، روحی و رفتاری افراد دارای این…