دوره آموزشی مراقبت های دوره بارداری از دیدگاه طب سنتی

70.000 تومان

در این دوره کوتاه آموزشی با الهام از کتاب گرانبهای “خلاصه الحکمه” اثر ماندگار حکیم عقیلی خراسانی مهمترین توصیه های طب ایرانی برای سلامت بارداری به زبان ساده شرح داده شده تا از اولین روزهای حاملگی تا لحظه زایمان، شما را در حل مسائل و مشکلات خاص این دوران یاری رساند و از مراجعات مکرر و غیر ضروری به طبیب جلوگیری نماید.

مدرس: سرکار خانم دکتر مژده پورحسینی، متخصص طب سنتی ایرانی MD.PhD