دوره آموزشی دیابت

150.000 تومان

در این دوره آموزشی مرحله به مرحله و با زبانی ساده راهکارهای پیشگیری از بیماری و مقابله با آن را خواهید آموخت و با تمرین و پشتکار و تکرار به مرور خواهید توانست بر غول دیابت پیروز شوید و توانایی کنترل و مهار آن را به دست آورید.

مدرس: سرکار خانم دکتر مژده پورحسینی، متخصص طب سنتی ایرانی MD.PhD