جزوه آموزشی خواب و بیداری

30.000 تومان

در این جزوه آموزشی میخواهیم قدم به قدم به یک برنامه جامع و منسجم برای رعایت اصول حفظ الصحه در خواب و بیداری، بر اساس آموزه های طب ایرانی برسیم. مدرس: سرکار خانم دکتر مژده پورحسینی، متخصص طب سنتی ایرانی MD.PhD