آشنایی با حمام سنتی و روش صحیح تعریق در طب ایرانی

30.000 تومان

اصول پاکسازی بدن در طب ایرانی ( بخش دوم )

در این آموزش میخواهیم به یک برنامه جامع و منسجم برای رعایت اصول حفظ الصحه در پاکسازی بدن ، بر اساس آموزه های طب ایرانی برسیم.

مدرس: سرکار خانم دکتر مژده پورحسینی، متخصص طب سنتی ایرانی MD.PhD