آشنایی با حمام سنتی و روش صحیح تعریق در طب ایرانی

اصول پاکسازی بدن در طب ایرانی ( بخش دوم ) یکی از مبانی و اصول سلامتی در طب ایرانی تدابیر احتباس و استفراغ یا به زبان امروزی تدابیر پاکسازی بدن است . کسانی که به اصول و قوانین و فلسفه طب سنتی علاقه دارند می دانند که اگر فقط به خوردن و آشامیدن حتی به…

روش پاکسازی روده ها و دستگاه ادراری در طب ایرانی

اصول پاکسازی بدن در طب ایرانی ( بخش اول ) بحث اصول پاکسازی بدن بحثی بسیار مهم و حیاتی است که اگر رعایت نشود -مثل همه بخش های ششگانه سلامتی بخش- کل ساختار سلامتی آسیب می بیند. هیچکدام از این شش تا بدون همدیگر معنا ندارند و نمی توانند سلامتی ما را حفظ کنند و…