نان خوب در طب سنتی ایران

نان ماده ی غذایی اصلی در سبد خانواده‌‌ها است به همین دلیل توجه به آن از اهمیت زیادی برای حفظ و تداوم سلامتی برخوردار است.  و از طرفی اگر نان بی کیفیت و بد باشد موجب بیماری معده و کبد و منشاء بیماری های بسیار در بدن است. امروزه برای ماندگاری بیشتر نان، ظاهر مشتری…