کودک و بیماری های فصل تابستان

با شروع تابستان و آغاز فصل گرما، طبیعت دگرگونی های خود را به وضوح نشان داده و هر عضو بدن انسان نیز به عنوان جزئی از این کل منسجم و هدفمند نظام خلقت، برای تطابق هرچه بیشتر با شرایط آب و هوایی و اقلیمی دچار تغییر و تحولاتی می شود.طب سنتی ایرانی ما از قدیم…