مزاج شناسی و اهمیت آن

مزاج شناسی یکی از مهم ترین و سخت ترین قسمت های طب سنتی ست. تقریبا کاری نیست که بشود با چند جلسه در آن تبحر پیدا کرد. اما خب شاید دانستن یک سری اطلاعات کلی در مورد آن به افراد کمک کرده و حداقل کنجکاوشان کند که بیشتر مطالعه و فکر کنند تا مزاج اصلی…

مزاج سرد و تر

مزاج شناسی

روز می خواهیم درباره مزاج سرد وتر با هم صحبت کنیم. گفتیم که هر مزاجی خصوصیات و مشخصاتی دارد و با این مشخصات است که میتوانیم به طبیعت پایه افراد پی ببریم .در ادامه خواهیم دید که به چه مزاجی سرد وتر گفته می شود و خصوصیات جسمی،روحی و رفتاری افراد دارای این مزاج چگونه است؟

مزاج سرد و خشک

مزاج شناسی

 مزاجی که امروز می خواهیم در موردش صحبت کنیم مزاج پایه سرد و خشک یا به اصطلاح غلط سودایی است. برخی از افراد از این کلمه سودایی می‌ترسند و فکر می‌کنند اگر مزاجشان سرد و خشک از آب درآمد باید خیلی نگران باشند ، نه واقعاً اینطور نیست. جالب است بدانید که رهبران بزرگ دنیا…

مزاج گرم و تر

مزاج شناسی

امروز می خواهیم درباره مزاج گرم و تر با هم صحبت کنیم. گفتیم که هر مزاجی خصوصیات و مشخصاتی دارد و با این مشخصات است که می توانیم به طبیعت پایه افراد پی ببریم .در ادامه خواهیم دید که به چه مزاجی گرم و تر گفته می شود و خصوصیات جسمی، روحی و رفتاری افراد دارای این…

مزاج گرم و خشک

مزاج شناسی

امروز می خواهیم درباره مزاج گرم و خشک با هم صحبت کنیم. گفتیم که هر مزاجی خصوصیات و مشخصاتی دارد و با این مشخصات است که می توانیم به طبیعت پایه افراد پی ببریم .در ادامه خواهیم دید که به چه مزاجی گرم و خشک گفته می شود و خصوصیات جسمی، روحی و رفتاری افراد دارای این مزاج چگونه است؟