آیا طب سنتی در مقابل طب نوین قرار می گیرد؟

باید در نظر داشت که توجه به طب سنتی ایرانی و یا طب سنتی سایر کشور ها نشانه بی اعتبار بودن موضوعات طب رایج نیست، طب رایج کلاسیک پیشرفت و دقت بسیاری در درمان بیماری‌ها دارد و برای درمان بیماری های organic لزوما باید از طب رایج بهره گرفت، ولی مشکلات functional (کاربردی) بسیار بهتر…