علت نیاز حیاتی انسان به خواب چیست؟

از دیدگاه طب ایرانی و توصیه های سلامتی بخش اسلامی یکی از شش پایه اصلی که در زندگی و برای دوام سلامتی باید به آن توجه ویژه داشته باشیم آداب خواب و بیداری است. 1- حرکات ظاهری بدن ما الزاماً باید حرکت کنیم یعنی چون جزء حیوان‌ها هستیم -انسان زیرشاخه حیوان و همه حیوانات ملزم…

اعراض نفسانی

اگر بخواهیم یک تعریف ساده از این واژه بگوییم: اعراض نفسانی یعنی رویدادهایی که در روح و نفس ما رخ می دهد. و معنای طبی -طب سنتی- آن : اثر پذیرفتن قوة حیوانی -قوة حیاتی- و دگرگون شدن حال این قوه است.  یعنی مثلا فرض کنید یک محرکی عارض بر روح آدم شود و عکس‌العملی…