علت نیاز حیاتی انسان به خواب چیست؟

از دیدگاه طب ایرانی و توصیه های سلامتی بخش اسلامی یکی از شش پایه اصلی که در زندگی و برای دوام سلامتی باید به آن توجه ویژه داشته باشیم آداب خواب و بیداری است. 1- حرکات ظاهری بدن ما الزاماً باید حرکت کنیم یعنی چون جزء حیوان‌ها هستیم -انسان زیرشاخه حیوان و همه حیوانات ملزم…