کتاب صوتی حفظ سلامتی از دکتر محسن ناصری

آشنایی با انواع مزاج ها و شناخت غذاهای سرد و گرم، ششگانه سلامتی، خواص و مزاج مواد غذایی از جمله مطالب این کتاب می باشد که به بیان امروزی برای مخاطب عام بیان شده است.