روش اصلاح عادت / بخش دوم

ما در تغییر عادت باید چارچوب داشته باشیم ، اگر عادت را بخواهیم تغییر بدهیم و این تغییر عادت ، ناگهانی با خشونت و بدون تدبیر باشد ، حتماً بدن عکس العمل نشان میدهد و ما در هدفی که داریم موفق نخواهیم شد. همچنین گفته شد که در ابتدای آموزش تدابیر حفظ الصحه این تقریباً…

روش اصلاح عادت / بخش اول

قبل از اینکه به روش اصلاح سبک زندگی و ششگانه سلامتی بخش در طب ایرانی بپردازیم واجب است در مورد روش صحیح تغییر و اصلاح عادات صحبتی با هم داشته باشیم.  چون این خطر را در افرادی که معمولا در آموزشهای اولیه سریعا تصمیم به تغییر زندگی میگیرند زیاد می بینیم که به علت رعایت…

توجه به قوت بدن در فرآیند اصلاح عادت

بعد از صحبت در مورد روش های اصلاح عادت که در دو قسمت درباره آن صحبت کردیم نوبت به نکته مهم بعدی یعنی رعایت قوت می رسد. یعنی ما اگر قوت بدن را در نظر نگیریم نخواهیم توانست به موفقیت کافی و زود هنگام در اصلاح رفتارهای خود در دامنه حفظ الصحه دسترسی پیدا کنیم…

خشت اول اصلاح سبک زندگی را کج نگذاریم

همه ما به صورت روزمره نگران سلامتی خود هستیم و راهکارهایی برای آزمودن صحت تندرستی و سلامت خود به کار می‌گیریم مانند مراجعه به دکتر یا انجام آزمایش‌های تشخیصی؛ اما فارغ از این هستیم که یکی از عوامل مهم ایجاد بیماری‌های انسان مشکل‌های سبک زندگی هستند. اصلاح سبک زندگی به مفهوم کلی خود از لحاظ…