سخن اول : چرا طب سنتی ایرانی؟

این روزها آنقدر سطح فرهنگی جامعه بالا رفته است که همه بدنبال راه و روش صحیح زندگی می گردند و در میان مکاتب مختلف فکری و پیشنهادهای رنگارنگ علمی جستجو می کنند تا سره را از ناسره جدا کنند و بهترین و مطمئن ترین راه نیکو زیستن و سالم و تندرست ماندن را پیدا کنند….