ورزش های خاص برای پایین تنه

ورزشهای خاص برای پایین تنه

اگر بخواهیم اندام های پایین تنه را بیشتر تقویت کنیم، مثلا بخواهیم از کمر به پایین، ناحیه باسن، ران، ساق و قدم را بیشتر قوی کنیم باید وزشهای خاص پایین تنه انجام دهیم.

پیاده روی سریع

آنچه که به طور خاص و اختصاصی مقوی اندام تحتانی است پیاده روی سریع است. آنچیزی که مثلا ما در مدل پیاده روی های ماراتونی می بینیم. پیاده روی که پایین تنه با شتاب زیاد حرکت می کند اما به دویدن نمی رسد.

دویدن ورزش عام است

کسی که دویدن انجام می دهد همه بدن در حال حرکت است بنا براین اثر بر کل بدن می گذارد و خاص محسوب نمی شود. ولی پیاده روی سریع و با سرعت فقط ورزش اختصاصی پایین تنه است.

انواع پیاده روی

پیاده روی چون که بیشتر مورد استفاده افراد است باید با دقت انجام شود.

پیاده روی بیش از حد آرام، اصلا خاصیت ورزشی ندارد.

پیاده روی ملایم و با مدارا و به رفق و به اعتدال – منظور از ملایم اینست که به حد سریع نرسد- و کل بدن را به طور هماهنگ به حرکت در می آورد، این هم می تواند ورزشی عام باشد که برای همه افراد قابل استفاده و خیلی هم شایع است.

اگر سرعت آن از یک حدی بیشتر شد ورزش پایین تنه می شود. یعنی روی ران، ناحیه باسن، ناحیه ساق ها و قدم بیشتر کار می کند.

سرعت پیاده روی را مدیریت کنید

بنا براین کسی که ورزش پیاده روی را برای پاکسازی عمومی به عنوان ورزش خود انتخاب کرد باید بداند همین که توان و تحمل بدن بالا رفت، دائما سرعت قدم برداشتن را بیشتر نکند به نحوی که دیگر پاکسازی عام برای او انجام ندهد و به طور موضعی فقط کوچک شدن و تخلیه شدن مواد چربی و فضولات همین ناحیه را انجام دهد و دیگر ارزش عمومی برای بدن نداشته باشد.

پیاده روی مناسب برای کاهش وزن

در افرادی هم که تحت رژیم لاغری هستند و ورزش های لاغری انجام می دهند شدیداً این را تاکید می کنیم که حد ورزش را در نظر داشته باشید و به اعتدال برسانید و نخواهید برای اینکه بیشتر و سریع تر کاهش وزن پیدا کنید، مدام سرعت پیاده روی را بیشتر کنید. این باعث می شود که شما کل بدن خود را پاکسازی نکنید بلکه فقط یک اندام خاص لاغر و کوچک شود و اگر خیلی هم به آن فشار بیاید نهایتاً ضعیف شود و این نتیجه خوبی برای یک ورزش خاص یا عام نیست.

رقص پا

از ورزش های موضعی که به طور خاص در مورد پا در کتب طب ایرانی آمده اینست که کارهایی با پا انجام شود مثل کارهایی که شاطران انجام می دهند. وقتی که نانوا ها می خواهند نان را بگذارند در تنور یک حرکاتی شبیه به رقص پا انجام می دهند که این حرکات گفته شده از مقویات پا است. کسی که می خواهد پاهایش قوی شود، از ضربه زدن های ریتمیک و ملایم با پاها استفاده کند و این می تواند موجب تقویت عضلات پا شود. در ورزشهای رایج امروزی می شود معادل هایی برای این نوع پیدا کرد.